VIZITKY, LETÁKY, PLAKÁTY, BROŽURY, KATALOGY

vizitky, firemní tiskopisy, potištěné obálky, letáky, brožury, katalogy pozvánky, novoročenky, pohlednice, bloky, kalendáře, diáře, plánovače

jednostranné i oboustranné - černobílé i plnobarevné letáky na běžném i křídovém papíru

plakáty A4, A3, A2, A1, A0 - až do šíře 1,5 m (délka prakticky bez omezení)

Realizujeme kompletní dodávky od grafického návrhu po tisk včetně dodání na určené místo, případně tisk na základě vámi dodaných předloh.

Pro zajištění barevné věrnosti a kvalitního tisku je třeba dodat korektní tisková data, nejlépe ve formátu PDF- X, EPS, PS. Pokud nemáte data v těchto formátech, rádi vám je připravíme.

Vaši poptávku můžete zadat zde.

Informace o zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete žádat, abychom informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje ale nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví, nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou např. nevyrovnané dluhy. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR). V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na kontaktní adresu citymb@citymb.cz.