O NÁS

Firma byla založena v roce 1997. Parkem vlastních technologií, rychlostí výroby, cenovou dostupností a profesionalním přístupem se řadí mezi lídry v oblasti reklamy v daném regionu. Reklamní výroba, grafické zpracování, agenturní činnost, montážní služby - to vše pod jednou střechou. Zhotovení reklamy nabízí ve více variantách - od cenově nejdostupnější až po exkluzívní reklamu. Zabývá se také prodejem reklamních a dárkových předmětů, propagačních materiálů a prezentačních systémů. Dokáže zákazníkovi poradit a splnit požadavky důkladného naplánování reklamní kampaně.

Vaši poptávku můžete zadat zde.

Informace o zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete žádat, abychom informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje ale nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví, nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou např. nevyrovnané dluhy. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR). V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na kontaktní adresu citymb@citymb.cz.