POLEPY AUTOMOBILŮ

patří do kategorie nejvíce využívané formy reklamy. Téměř každá firma používá ke své činnosti dopravní prostředek, který může snadno využít pro nenucenou a levnou formu reklamy. Jde o dynamické a mobilní oslovení potencionálních zákazníků, upevnění povědomí o firmě, výrobku nebo nabízených službách bez dalších nákladů nutných na pronájem reklamní plochy. Polep aut je možné realizovat také na magnetickou folii, kterou lze bez problémů v případě potřeby z vozidla odejmout.

Pro realizaci jsou používány texty a obrazy vytvořené na řezacím plotru nebo velkoplošné latexové tiskárně. Životnost polepů je od 3 - 10 let.

Vaši poptávku můžete zadat zde.