POLEPY AUTOMOBILŮ

patří do kategorie nejvíce využívané formy reklamy. Téměř každá firma používá ke své činnosti dopravní prostředek, který může snadno využít pro nenucenou a levnou formu reklamy. Jde o dynamické a mobilní oslovení potencionálních zákazníků, upevnění povědomí o firmě, výrobku nebo nabízených službách bez dalších nákladů nutných na pronájem reklamní plochy. Polep aut je možné realizovat také na magnetickou folii, kterou lze bez problémů v případě potřeby z vozidla odejmout.

Pro realizaci jsou používány texty a obrazy vytvořené na řezacím plotru nebo velkoplošné latexové tiskárně. Životnost polepů je od 3 - 10 let.

Vaši poptávku můžete zadat zde.

Informace o zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete žádat, abychom informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje ale nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví, nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou např. nevyrovnané dluhy. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR). V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na kontaktní adresu citymb@citymb.cz.