SIGNMAKING - LÉTY VYZKOUŠENÁ KVALITA

Samolepící řezaná grafika je základním stavebním prvkem reklamní výroby. Pro výrobu řezané grafiky ze samolepících folií používáme osvědčený plotr SummaCut-D120 s šířkou řezu 1200 mm a OPOSem pro ořez tištěných samolep. Pro výrobu reklamy využíváme samolepicí fólie od renomovaných výrobců, jako jsou např. ImagePerfect, AVERY, JAC, ORACAL, 3M a další. Při výběru materiálu se řídíme specifikací zakázky.
Nabídka materiálů:
- Fólie pro řezanou grafiku
- Fólie pro světelnou reklamu
- Okenní a dekorativní grafiku
- Reflexní a fluorescentní
- Magnetické fólie
- Šablonové fólie
- Fotoluminescenční fólie
- Nažehlovací materiály - flex a flock

Vaši poptávku můžete zadat zde.

Informace o zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete žádat, abychom informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje ale nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví, nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou např. nevyrovnané dluhy. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR). V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na kontaktní adresu citymb@citymb.cz.