TISK - UŽ ŽÁDNÝ KOMPROMIS MEZI TRVANLIVOSTÍ A KVALITOU!

Velkoformátový latexový tisk kombinuje odolnost barev a rychlost tisku s fotografickou kvalitou. Navíc latexové inkousty, díky své elasticitě, zaručují kvalitu a trvanlivost tiskové vrstvy i na takových materiálech jakými jsou např. banner, mesh, textilie nebo fólie určené pro celopolep aut - tzn. že ani v namáhaných místech tisk nebělá a barvy neztrácejí životnost a densitu.
Latexová technologie je zvlaště vhodná pro tisk velkých fotografií, plakatů, bannerù, reklamních polepů dopravních prostředků, vlajek, výrobu podlahové a okenní grafiky.

Pro zvyšení životnosti lze výstupy opatřit standardní nebo speciální laminaci.

Latexový tisk je vysoce odolný proti poškrábáni a poškození, je voděodolný a nehořlavý. Životnost v exteriéru je srovnatelná se solventním tiskem - 3 roky bez laminace, 5 let s laminací, výtisky ve výlohách si bez laminace uchovají svoje vlastnosti po dobu až 5 let a zalaminované až 10 let.

Latexová technologie nezatěžuje životní prostředí, latexový inkoust je bez rozpouštědel i zápachu a splňuje požadavky ekologické normy Nordic Swan.
Obrovskou výhodou latexové technologie je okamžitá zpracovatelnost po vytištění.

Vaši poptávku můžete zadat zde.

Informace o zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete žádat, abychom informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje ale nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví, nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou např. nevyrovnané dluhy. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR). V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na kontaktní adresu citymb@citymb.cz.